boekhouding voor starters

Starters

Proficiat je bent net gestart met je zaak of je loopt rond met het idee om te starten.

Dan heb je altijd fiscale en boekhoudkundige steun en advies nodig. Wij begeleiden je bijvoorbeeld bij de keuze van de vennootschapsvorm. Of blijf je liever een éénmanszaak? Ken je dan de voor- maar ook de nadelen hiervan?

Als je start ben je verplicht om een financieel plan te laten opstellen. Hierin moet je een projectie maken van je inkomsten en je uitgaven voor 3 boekjaren. Wij helpen je met een eerlijke en correcte analyse van je doelstellingen en verwachtingen. 

 • Verkennend gesprek
 • Financieel plan
 • De inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
 • Het aanvragen van uw BTW-nummer
 • De begeleiding bij de keuze van de vennootschapsvorm
 • Uitleg over het sociaal statuut (bijberoep/ hoofdberoep + gevolgen)
 • Advies inzake verzekeringen: gewaarborgd inkomen, langetermijnsparen, pensioensparen, VAPZ, beroepsverzekering
 • Voorbereiding statuten en communicatie notariaat
 • Begeleiding bij aanvraag kredieten
Strategy
Analytics
Result

Een goede voorbereiding is cruciaal als je start. Het verplichte financieel plan helpt je om je kosten en baten in te schatten. Hiernaast gaat dit plan ook aangeven of het realistisch is, of je solvabel gaat zijn. Die solvabiliteit kan belangrijk zijn bij investeringen waar je een lening voor moet aangaan. 

Als starter het je een hoop ideeën maar ook heel wat vraagtekens. Wij gaan je de antwoorden geven maar kunnen je ook nadien verder begeleiden op boekhoudkundig en fiscaal vlak. Elke onderneming is anders, daarom is elke startersbegeleiding op maat van onze klant. U bent bij ons geen nummer. Wij houden van een persoonlijke aanpak. 

We helpen u opstarten en bij elke fase dat u doorgroeit kunnen wij u bijstaan. 

Je staat er echt niet bij stil wat er allemaal bij komt kijken. Je hebt echt goed advies nodig en dat hebben ze ons ook gegeven. Aanrader.
Arno & Joeri
Garagisten
Een zaak starten? Wij begeleiden en gidsen u. Het eerste gesprek is gratis.

Hoe start je een eigen onderneming?

De 7 stappen om een eigen onderneming te starten in België

 1. Kies de geschikte ondernemingsvorm.

Er zijn verschillende ondernemingsvormen mogelijk in België, elk met zijn eigen voor- en nadelen. De meest voorkomende ondernemingsvormen zijn de eenmanszaak, de vennootschap onder firma (VOF), de commanditaire vennootschap (Comm. V.) en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA).

 1. Open een zichtrekening.

Een zichtrekening is een bankrekening waarop u uw zakelijke inkomsten en uitgaven kunt bijhouden. U kunt een zichtrekening openen bij een bank of bij een kredietunie.

 1. Richt een vennootschap op, als u daarvoor kiest.

Als u een vennootschap wilt oprichten, moet u een oprichtingsakte opstellen en deze laten registreren bij de griffie van de rechtbank van koophandel.

 1. Vraag een ondernemingsnummer aan.

Met een ondernemingsnummer kunt u uw onderneming inschrijven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). U kunt een ondernemingsnummer aanvragen bij het ondernemingsloket.

 1. Laat uw btw-nummer activeren.

Als u btw-plichtig bent, moet u uw btw-nummer activeren bij de Federale Overheidsdienst Financiën. U kunt uw btw-nummer activeren door een aanvraag in te dienen bij de FOD Financiën.

 1. Meld uw onderneming aan bij de sociale zekerheid.

Als u als zelfstandige werkt, bent u verplicht om uw onderneming aan te melden bij de sociale zekerheid. U kunt uw onderneming aanmelden bij het sociaal secretariaat van uw keuze.

 1. Start uw onderneming.

Nu u alle formaliteiten heeft afgehandeld, kunt u uw onderneming starten. Zorg ervoor dat u goed bent voorbereid en dat u alle benodigde vergunningen en attesten heeft.

Tips voor het starten van een eigen onderneming

 • Doe marktonderzoek. Zorg ervoor dat er voldoende vraag is naar uw product of dienst.
 • Ontwikkel een marketingplan. Zorg ervoor dat u weet hoe u uw product of dienst aan de man of vrouw kunt brengen.
 • Zorg voor een goede financiële planning. Maak een begroting en een liquiditeitsplanning om ervoor te zorgen dat u voldoende geld heeft om uw onderneming te starten en te laten groeien.
 • Art Account kan u helpen bij het starten van uw onderneming.   Succes!